வணக்கம்!
பல்வேறு புலம்பெயர் வாழ் இனச் சமூகங்களில் ஆவணப்படுத்தல் பற்றிய விழிப்புணர்வையும், ஆவணப்படுத்தல் பண்பாட்டையும் உருவாக்கி மேம்படுத்துவதை நோக்காகக் கொண்ட இந்த இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்.
எம்மைப் பற்றி

Hello!
We warmly welcome you to this website, which aims to create and promote archive awareness and archiving culture among the various diaspora communities.
About


ஒரு வரலாற்றுப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தை உருவாக்க நீங்கள் எவ்வாறு உதவ முடியும்

How can you help to create a historical and cultural heritage


கேள்வி பதில் │FAQ


பொறுப்புத் துறப்பு │Disclaimer


முன்னிலை│Highlight

ஆவணப்படுத்தல் பற்றிய இணைய வழி உரையாடல் │Online conversation about documentation and archive

உங்கள் பதிவுகளிற்கு நன்றி!
மேலதிக விபரம் விரைவில்
தமிழ்English


அன்புள்ள டிஸ்போரா தமிழ் ஆவணகம்Dear DsporA Tamil Archive

சமீபத்திய பதிவுகள் │ Latest posts


காட்சிக் கூடம் │Gallery


“Please do not forget that you are keeping a piece of Tamil cultural and historical heritage at your home. Please give the public access to that heritage.”

DsporA Tamil Archive. (2020). What is «ஆவணம்»? – part 1