நோர்வே மாவட்டங்களில் தனியார் ஆவணங்கள்│PRIVATE ARCHIVES IN NORWEGIAN COUNTIES

தனியார் ஆவணத் துறையில் உள்ள நோர்வே நிறுவனங்கள் மற்றும் வளங்களுக்காக இங்கு அழுத்தவும்.

Click here for Norwegian institutions and resources in the filed of private archive.

ஒசுலோ – Oslo
Oslo City Archive

ரோகாலாந்து – Rogaland
Intermunicipal Archive in Rogaland
Stavanger City Archive

மோரே மற்றும் ரோம்ஸ்டால் – Møre and Romsdal
Intermunicipal Archive in Møre and Romsdal

நோர்ட்லேண்ட் – Nordland
Archive in Nordland

வீக்கன் – Viken
Østfold Museums
MiA – Museums in Akershus
Vestfold Archive

உள்நாடு – Innlandet
Inland county archives

வெஸ்ட்ஃபோல்ட் மற்றும் டெலிமார்க் – Vestfold and Telemark
Vestfold Archive
The Telemark Archive
v/ Norsk industrial workers’ museum

அக்டர் – Agder
Aust-Agder museum and archive

மேற்கு நோர்வே – Western Norway
The county archives in Vestland (former Hordaland county archives)
The county archives in Vestland
Bergen City Archive

ட்ரோண்டெலாக் – Trøndelag
Intermunicipal archive in Trøndelag

ஃபின்மார்க் – Finnmark
Intermunicipal archive in Finnmark
Finnmark county library


மேலதிகம் │more:
ஆவணப்படுத்தல்│ ARCHIVING

புதுப்பிக்கப்பட்டது │Updated: 28.12.2020