Norsk-tamilske initiativer i Norge

Er du førstegenerasjons tamiler? eller
Er du yngre generasjons tamiler?

Eller er du interessert i tamilsk migrasjonshistorie?
Bor du i Norge? eller vet du om tamil og tamiler i Norge?

Vi trenger din hjelp!

DiasporA Tamil Archives arbeider for å skape bevissthet om bevaring, overføring og formidling av tamilsk kulturarv. For å oppnå vårt formål trenger vi en oversikt over norsk-tamilske initiativer og initiativer om tamil og tamiler av andre fra Norge; og alle initiativer om tamil og tamiler i Norge. Vi vil publisere oversikten som en katalog som også vil være en form for bevaring, overføring og formidling av tamilsk kulturarv.

Bidra til å fange, sikre og bevare norsk-tamilsk kulturarv:

  • Initiativer før internet og sosiale medier era
  • Initiativer etter internet og sosiale medier era

Med Initiativ mener vi individ, gruppe, organisasjon, bedrift, plattform, andre virksomhet

Arbeidsoppgave:

1.Samle så mye informasjon om så mange initiativer du kan:

  • navn på initiativet
  • når startet initiativet
  • evt. nedleggelse
  • sted
  • hjemmeside og sosiale medier til initiativet
  • formål med initiativet

2. Last ned Excel – malen fra vår hjemmeside og fyll inn informasjon du har samlet.
3. Send Excel -filen til oss: diasporatamil@hotmail.com

Vi vil nevne navnet ditt og organisasjonen du representerer i sluttproduktet som en takk for samarbeidet.
Din hjelp vil være verdiful for nåværende og fremtidige generasjoner.
Kontakt oss i dag!


Last ned Excel malen

Send oss informasjonen om alle initiativer av/ om tamil og tamiler i Norge:

diasporatamil@hotmail.com

Frist for første fase: 01.01.2022

Eksempel

Kategori -ID liste

Du kan inkludere andre kategorier etter behov.

புதுப்பிக்கப்பட்டது│Updated: 19.08.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s