அன்ரன் ஜோசப்│Anton Joseph

https://youtu.be/IeYc1_KyGo4 சுருக்கம்│Summary  Anton Ignatious Joseph (அன்ரன் இங்னேசியஸ் யோசப்) was born on 13-10-1969 in Nuwara Eliya, Sri Lanka. He migrated to Munich, Germany in 1991. In a small age he started as a fun to collect stamps. He migrated from Eelam (Sri Lanka) at an age of 18 years old. His travel through many countries gave [...]

மீரா திருச்செல்வம்│Mira Thiruchelvam

https://youtu.be/MYaS4EktC1o  ஆவண விவரிப்பு│Archive description  Mira Thiruchelvam (மீரா திருச்செல்வம்) is a Tamil woman born and grown up in Norway. She along with her sister and two Norwegian friends started a music band, called 9 grader nord. The flute is her main instrument, but also guitar and Cajon. She writes songs in Tamil and wears a saree [...]

நளாயினி இந்திரன்│Nalayini Indran

https://open.spotify.com/episode/2utpKaK0kf6oMEHpBdlP0x?si=13finWgpRGqqew5p4XZ9qw https://open.spotify.com/episode/2ThGPcuPa5YIbJPMc9JiZ2?si=YdQUvulAQuSFgBf7xK7Cwg https://open.spotify.com/episode/5vCxRUHvO7apg7poxzUlPU?si=TLacyKt-SRa5sF_iVgQwhg  ஆவண விவரிப்பு│Archive description   Nalayini Indran (நளாயினி இந்திரன்) was born in Puloly, Point Pedro, Sri Lanka. Before marriage, Nalayini Kanapathippillai (நளாயினி கணபதிப்பிள்ளை) worked at the National Archives of Sri Lanka from 1991-1995. She got married in 1995 and migrated to London, England. She worked as an assistant archivist at the National Archives of [...]

வாய்மொழி வரலாறு

English கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியின் தொல்பொருட்கள் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நன்கு வணர்ச்சி அடைந்த தமிழ் வரிவடிவம் மற்றும் நாகரீகத்தின் சான்றுகளை பறைசாற்றுகின்றது. தற்போதைய காலத்தில் எமக்குக் கிடைக்கும் அச்சிலுள்ள தமிழ் இலக்கியங்கள் கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 3 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இருந்த மூன்று சங்க காலப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவை என்று கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு மொழியின் வரிவடிவம் மற்றும் எழுதுதல் அமைப்பு (writing system) தாமாகவே பத்திரங்களையும் கோப்புகளையும் (பதிவுகள்) கைப்பற்றி [...]

Oral history

தமிழ் The archaeological artefacts from Keezhadi excavation show evidence of a well-developed Tamil script and civilisation already in 6th century BCE. The existing printed Tamil literature is from the three periods of the Sangam era, which is calculated to be between 3rd century BC to 3rd century AD. It is important to notify that development [...]