தமிழி

“தமிழி” என்பது 8 அத்தியாயங்களையும் ஒரு இசை ஒளிப்படத்தையும் கொண்டு வெளியான இணைய வலை ஆவணப்படத் தொடர். இது தமிழ்-பிராமி (தமிழி), இன்றைய தமிழ், சிந்து வழி நாகரீகம் மற்றும் சங்க காலம் போன்றவற்றைக் கூறும் ஓர் வரலாற்று ஆவணப்படம் ஆகும்.

இந்த இணைய வலைத் தொடர் ஆவணப் பொருட்கள் மற்றும் தொல்பொருள் சான்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட வரலாற்று ஆவணப்படத்திற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த இணைய வலைத் தொடரில் உள்ள வரலாற்று உண்மைகளுக்கான ஆதார மூலங்கள் இவை. இந்த இணைய வலை ஒளி/ஒலித் தொடர் ஆவணப் பரப்புதலுக்கான ஒர் எடுத்துக்காட்டாகவும் அமைகின்றது. வலைத் தொடரின் இறுதித் தயாரிப்பு, ஹிப்ஹாப் தமிழா மற்றும் குழுவினரின் 2019 ஆம் ஆண்டின் தயாரிப்பின் ஆவணப் பொருளாக இன்று உள்ளது.

சிந்தனை மற்றும் இயக்கம்: பிரதீப் குமார்
விவரணக் குரல்: ஹிப்ஹாப் தமிழா
ஆராய்ச்சி மற்றும் எழுத்து:இளங்கோ
ஒளிப்பதிவு: லோகேஷ் இளயா, பாலாஜி பாஸ்கரன்
இசை: ஹிப்ஹாப் தமிழா
படத்தொகுப்பு: வினோத், பிரதீப் குமார், ஸ்ரீஜித் சாரங், திலகேஷ் பிரதீஷ்
தயாப்பு: ஹிப்ஹாப் தமிழா
தயாரிப்பு ஆண்டு: 2019
தயாரிப்பு இடம்: தமிழ்நாடு, இந்தியா

உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

Tamizhi

“Tamizhi” is a web series of 8 episodes and a music video. This is a documentary production looking at the history behind Tamil script Tamil-Brahmi (Thamizi), nowadays Tamil, Indus Valley Civilisation and Sangam era.

This web series is an example for historical video documentary based on the archival materials and archeological artefacts. These are the evidential sources for the facts in this web series. This web based video series is also an example for archival outreach. The final product of the web series become an archival material of the 2019 production of Hiphop Tamizha and Co.

Coneptualised and directed by: Pradeep Kumar
Narrated: by Hiphop Tamizha
Research and writing: Elango
Cinematography: Lokesh Ilayaa, Balaje Baskaran
Music: Hiphop Tamizha
Editing: Vinoth, Pradeep Kumar, Sreejith Sarang, Thilakesh Pradesh
Producer: Hiphop Tamizha
Production year: 2019.
Place of production: Tamil Nadu, India

Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.

தமிழில் முதல் அச்சிடப்பட்ட படைப்பு

English

தமிழில் முதல் அச்சிடப்பட்ட படைப்பு 1578 இல் தென்னிந்தியாவில் வெளியானது. «தம்பிரான் வணக்கம்» எனும் நூல் போர்த்துகீசிய மொழியில் வெளியான “Doctrina Christam” எனும் நூலின் மொழிபெயர்ப்பாகும். இது ஹென்ரிக் ஹென்ரிக்ஸனால் (Henrique Henriques) மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.
«இது இந்திய மொழிகளில் வெளியிடப்பட்ட முதல் புத்தகம்”.


மேற்கோள்:

https://www.thehindu.com/…/Tamil-saw-it…/article15685475.ece


பொறுப்புத் துறப்பு:
தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆவணங்களின் பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தைக் கொண்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. இதனால் வாய்மொழி வரலாற்று நேர்காணல்களில் வெளிவரும் வரலாற்றுத் தகவல்களை சரிபார்க்கக்கூடிய ஆவணங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் சவால் உள்ளது.
இச்சூழ்நிலையில், புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாற்றை எழுதுவது ஒரு மாற்றம் பெறும் செயல்முறையாக (dynamic process) இருக்கலாம். இச்செயல்முறை காலப்போக்கில் ஒரு வரலாற்று எழுத்து வடிவத்தைப் புதுப்பித்து வளர்த்தெடுக்க உந்துகோலாக அமையும். எனவே, இவ்விணையத் தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் திருத்தம் தேவைப்பட்டால், சரிபார்க்கக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் கருத்துக்களை வழங்குமாறு பொதுமக்களை வரவேற்கின்றோம்.


உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 18.10.2020

First printed work in Tamil

தமிழ்

The first printed work in Tamil was published in 1578 in South India. «Thambiraan Vanakkam» was a Tamil translation of “Doctrina Christian” from Portuguese by Henrique Henriques «This was the first book to be published in an Indian language”.


Reference:

https://www.thehindu.com/…/Tamil-saw-it…/article15685475.ece


Disclaimer:
Due to the lack of or fragmented archives or limited access to archives in Tamil society, it has been challenging to get access to available sources that can support oral history interviews.
In this situation, writing about diaspora Tamil history will be a dynamic process which may change its shape and be updated over time. Thus, we welcome the public to provide feedback with any verifiable sources in the case of need for correction in the factual information in this website.


Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.

Updated: 18.10.2020

Archival Awareness

This post is based on the original post at facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 05th June 2020.

Tamils in Norway, as well as around other diaspora countries, are taking their own and private initiative to document and preserve their language, culture, history, migration, social structures, their life back home and their life in diaspora.

Their documentation and preservation activities are carried out by private individuals and Tamil organisations in Norway. Those activities are much appreciated and has a huge role in the society for present and future generations.

The purpose of documenting and preserving archival materials is to make them available for public access. When the archival materials are accessible and available for public use, the history will be remembered and will continue to live. Otherwise the documentation will remain unknown and hidden, and lost for ever. The history will then be forgotten.

To prevent this, we have to preserve with public access.
Public access can be given through digital access or physical access.
An example for public access in digital form is Noolaham Foundation.
http://noolahamfoundation.org/web/

Otherwise public access can be secured by preserving our archival materials at Norwegian archival institutions. Sadly, there are no archival materials to tell about Norwegian-Tamil cultural heritage at Norwegian archival institutions.

I observed that Tamils have a variety of questions, doubts regarding how to document or preserve, and giving away their archival materials for long term preservation at archival institutions. Most of the time they are over protected which can lead to hidden and lost history.

Please do not forget that you are keeping a piece of Tamil cultural and historical heritage at your home. Please give public access to that heritage.

Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.