“ஆவணப்படுத்தல்” (aavanap paduthal): A confusing Tamil term?

By Nalayini Indran and Baheerathy Kumarendiran It is fundamental to define the terms we use to make our process and practice meaningful and focused to gain our goal. When a term is undefined, it will confuse and diffuse our activities. Here we are trying to explain a few Tamil vocabularies related to documentation and archive.  [...]

“Remember me”

It is the 1st anniversary of DsporA Tamil Archive. On this day, we would like to remember the birth of this infant. «Everything we do is a story, that becomes our history. The story of this website started as a Facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 23rd April 2020. It was meant to [...]

Tamil Eelam liberation struggle documents part 3: Preservation from technological destruction

A letter from a martyr தமிழ் 27th November 2020. Today is the day of Maveerer Naal (The Great Heroes Day/ The National Remembrance Day). It is the "Poppy Day"1 for Tamils. Our commemoration to the great heroes and innocent people who have lost their lives in the liberation struggle of Tamil Eelam. Photo: Wikipedia. Karthigai [...]

Tamil Eelam liberation struggle documents part 2: Two Tamil magazines published in Norway

Suthanthire thakam (1989)Suvaduhal (1988) தமிழ் «November is an important and reflective time for Eelam Tamils. We observe Maveerar Naal/Tamil Heroes Remembrance Day in late November, which is a sombre and reflective time for the community to remember the sacrifices of those who sought freedom and respect from their oppressors, and the immense sadness and loss [...]

Tamil organisations: How to preserve documents safely and take good care of in the diaspora?

தமிழ் All Tamil organisations should come forward to make a plan to preserve their historical documents in the diaspora and make them available to public access. This is the DsporA Tamil Archive´s humble request to all Tamil organisations in this November month of the Great Heroes Day (Maveerer Naal) or the Tamil National Remembrance Day. [...]

TYO Norway Motivation Seminar: worldwide Tamils need to come forward to study documentation management

தமிழ் This post is based on the original post at DsporA Tamil Archive Facebook page on 22nd October 2020. TYO Norway organised their annual motivation seminar for high school students on 21st October 2020 at Tamil Resource and Counseling Center (Tamilsk Ressurs og Veiledning Senter - TRVS) in Oslo. The aim of the seminar is [...]

இலங்கை தேசிய சுவடிக்கூடத் திணைக்களம்

English நளாயினி இந்திரன் (திருமணத்திற்கு முன் நளாயினி கணபதிப்பிள்ளை) 1991-1995 வரை இலங்கை தேசிய சுவடிக்கூடத் திணைக்களத்தில் பணியாற்றினார். அவர் 1995 இல் திருமணம் செய்துகொண்டு இங்கிலாந்திற்கு புலம்பெயர்ந்தார். படம்: நளாயினி இந்திரன் (தனிநபர் ஆவணம், சுமார் 2016) நளாயினி கணபதிப்பிள்ளை பெண்ணியம், ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் தமிழ் இலக்கியம் சார்ந்து கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். அவர் இலங்கை தேசிய சுவடிக்கூடத் திணைக்களத்தில் சேவையாற்றிய போது எழுதிய மூன்று கட்டுரைகள் இங்கு வளங்குகின்றோம். இவர் தனது சேவைக் காலத்தில் ஆவணகத்தில் [...]

National Archives of Sri Lanka

தமிழ் Nalayini Indran (before marriage Nalayini Kanapathippillai) worked at the National Archives of Sri Lanka from 1991-1995. She got married in 1995 and migrated to England. Photo: Nalayini Indran (personal archive, around 2016) Nalayini Kanapathippillai has written articles in the field of feminism, documentation and archives, and Tamil literature. Here are three articles that she [...]

Preservation: Protects our rights

தமிழ் On 22nd September 2020, DsporA Tamil Archive received a request on Messenger by a Tamil living in Eelam (Sri Lanka). The person, "Nilavan", sent this photo to us and asked how they could make this document readable. This is a digital photo of the land title deed document (காணி உரிமை நிலப் பத்திரம்) from 1897. [...]

SPB in Eelam songs

தமிழ் The renown South Indian playback singer S.P. Balasubrahmanyam (SPB) passed away after fighting against COVID-19 diagnosis on Friday 25th September 2020 at the age of 74. S.P. Balasubrahmanyam has sung more than 40 000 songs in various genres, spanning over 16 languages including Tamil, Kannada, Hindi, and Malayalam. This makes him a Guinness World [...]