ஈழப் பாடல்களில் எஸ்.பி.பி.

English புகழ்பெற்ற தென்னிந்திய பின்னணி பாடகர் எஸ்.பி. பாலசுப்பிரமணியம் (எஸ்.பி.பி) கோவிட்-19 தொற்றினால் வெள்ளிக்கிழமை, 25. செப்டம்பர் 2020 அன்று 74 வயதில் காலமானார். எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் தமிழ், கன்னடம், இந்தி மற்றும் மலையாளம் உட்பட 16 மொழிகளில் 40,000 க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பல்வேறு பாடல் வகைகளில் (genres) பாடியுள்ளார். அதிக எண்ணிக்கையிலான பாடல்களைப் பதிவுசெய்ததற்காக அவர் கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்தவர் ஆவார்.இந்தியா பல மொழிகள் மற்றும் இனங்களைக் கொண்ட நாடாகும். இது சுமார் 120 [...]

From Ceylon to Aukra

தமிழ் The Norwegian newspaper clipping covers two Tamil work immigrants from Ceylon (nowadays Sri Lanka) to "Aukra bruk" in 1973. "Aukra bruk" is a shipyard on the island of Gossen in Aukra municipality in Møre and Romsdal county in Norway. "Aukra bruk". Photo by Eilif Næss. The picture is from the archive of the newspaper, [...]

NUDPAM

தமிழ் "NUDPAM" (நுட்பம்- meaning "The technique") was an annual publication by the "Tamil Student Club Trondheim, Norway". DsporA Tamil Archive received the 1998 edition of the publication as photos from Yarlini Devairakkam who has been a student at the University in Trondheim in the 1990s. There were altogether published a couple of editions. In the [...]

“Tamil 1” – first Tamil school book published in Norway

தமிழ் This post is based on the original Facebook post from 16th July 2020. "Tamil 1" is the first Tamil school book published in Norway for the mother tongue education (morsmålsopplæring) at Norwegian governmental schools. This book was designed for year 1 students. The project was conducted by Kulturbro publisher in Norway with the economical [...]

Collection of maps of Eelam

Collection of maps of Eelam

தமிழ் This post is based on the original Facebook post from 15th July 2020. https://www.facebook.com/nsarawanan/posts/10158340532285782 Maps are fundamental archival materials for the history of ethnicity as well as their rights. More importantly, it protects the property of the citizens, territorial borders and geographical infrastructure of a municipality, county and country. «Kartverket» is the Norwegian governmental [...]

The archive is the source for history, knowledge and education.

தமிழ் This post is based on the original Facebook post from 14th July 2020. NDLA is a Norwegian national digital learning arena used by high school students (videregående skole elever) Anthony Rajendram giving an interview to NRK in 1988 for the television program "Mennesker i mellom - Portrett av den andre siden" ("People in between [...]