ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்

English

14. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது.

NDLA உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் (videregående skole elever) பயன்படுத்தும் நோர்வே தேசிய டிஜிட்டல் கற்றல் அரங்கம் ஆகும்.

அன்ரெனி இராஜேந்திரம் 1988 ஆம் ஆண்டு “Mennesker imellom – Portrett av den andre siden” (“இடையில் உள்ளவர்கள் – மறுபக்கத்தின் உருவப்படம்”) என்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்காக NRK.க்கு அவர் வழங்கிய நேர்காணல்.

இங்கு, 1988 ஆம் ஆண்டு NRK (நோர்வேஜிய தேசிய தொலைக்காட்சி) அன்ரெனி இராஜேந்திரத்தை நேர்கண்டு உருவாக்கிய ஒலியொளிப்பட அறிக்கையை NDLA பயன்படுத்தியுள்ளது. அன்ரெனி இராஜேந்திரம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஈருருளியில் பயணம் செய்தார். கடல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பற்றிய கல்வி அறியவைப் பெற அவரது திட்டமிட்ட இலக்காக இங்கிலாந்து நாட்டை நோக்கி பயணத்தித்தார். இங்கிலாந்தில் அவர் சந்தித்த நண்பர்கள் கடல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பற்றிய கல்வி அறிவிற்கான நாடு நோர்வே என்ற தகவலைத் தெரிவித்தனர். இலங்கையிலிருந்து 1956 ஆம் ஆண்டில் நோர்வேயில் கால் பதித்த முதல் ஈழத்தமிழர் இவர். இந்த வீடியோ அறிக்கையில், அந்தோணி அடையாளத்தைப் பற்றி பேசுகிறார்.

அவர் 1956 ஆம் ஆண்டில் நோர்வேக்கு வந்த முதல் தமிழர் ஆவார். இவ்வொலியொளிப்பட அறிக்கையில் அன்ரெனி இராஜேந்திரம் அடையாளம் என்பதைப் பற்றி பேசுகிறார்.

இவ்வொலியொளிப்பட அறிக்கை இப்போது NRKவில் ஆவணமாகும். NDLA இந்த ஆவணப் பொருளைப் பயன்படுத்தி, “விவரிக்கக்கூடிய மற்றும் டைனமிக் அடையாளம்” (“descriptive and dynamic identity”) பற்றிய ஓர் கல்விப் பயிற்சியை உருவாக்கியுள்ளது.
https://ndla.no/nn/subjects/subject:18/topic:1:194233/topic:1:78143/resource:1:74649

ஆவணத்தின் விவரங்கள்:
அசல் தலைப்பு: “Mennesker imellom – Portrett av den andre siden”
நீளம்: 19 நிமிடம்
தயாரிப்பு ஆண்டு: 1988
ஒளிபரப்பு: NRK1 வியாழக்கிழமை 3. மார்ச் 1988
https://tv.nrk.no/se?v=FHLD00000388
இந்த வீடியோ இப்பொழுது இந்த வலைத்தளத்தில் இல்லை. ஆனால் ஒரு ஆவணக்காப்பக நிறுவனத்தில் அல்லது NRK ஆவணத்தில் இருக்கும்.


மேற்கோள்:

NRK. (1988). https://players.brightcove.net/4806596774001/BkLm8fT_default/index.html?videoId=ref:82405. Visited 14.07.2020


பொறுப்புத் துறப்பு:
தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆவணங்களின் பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தைக் கொண்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. இதனால் வாய்மொழி வரலாற்று நேர்காணல்களில் வெளிவரும் வரலாற்றுத் தகவல்களை சரிபார்க்கக்கூடிய ஆவணங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் சவால் உள்ளது.
இச்சூழ்நிலையில், புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாற்றை எழுதுவது ஒரு மாற்றம் பெறும் செயல்முறையாக (dynamic process) இருக்கலாம். இச்செயல்முறை காலப்போக்கில் ஒரு வரலாற்று எழுத்து வடிவத்தைப் புதுப்பித்து வளர்த்தெடுக்க உந்துகோலாக அமையும். எனவே, இவ்விணையத் தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் திருத்தம் தேவைப்பட்டால், சரிபார்க்கக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் கருத்துக்களை வழங்குமாறு பொதுமக்களை வரவேற்கின்றோம்.


உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 18.10.2020

One thought on “ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s