ஈழ வரைபட சேகரிப்பு

திருகோணமலை (1590)

English

15. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது.

வரைபடங்கள் என்பது ஒரு இனத்தின் வரலாறு மற்றும் அவர்களின் உரிமைகளை நிலையாட்டும் ஆவணப் பொருட்கள் ஆகும். மிக முக்கியமாக அவை நகராட்சி, மாவட்டம் மற்றும் நாட்டின் குடிமக்கள், பிராந்திய வாரியங்கள் மற்றும் புவியியல் உள்கட்டுமானத்தையும் அதன் நிலப் பரப்புகளையும் பாதுகாக்கின்றன.
«Kartverket» என்பது ஓர் நோர்வே அரசாங்கப் பிரிவு, இது 1773 ஆம் ஆண்டு முதல் நோர்வே வரைபடங்களைக் கையாண்டு வருகின்றது.https://www.kartverket.no/en/
நோர்வேயின் தேசிய நூலகத்தில் நோர்வே, நோர்டிக் மற்றும் வடதுருவப் பகுதிகளின் வரைபடங்களின் ஆவணக்காப்பகத்தைக் கொண்டுள்ளது. அவர்களின் காப்பகத்தில் உள்ள மிகப் பழைய வரைபடம் 1482 ஆம் ஆண்டில் இருவாக்கப்பட்டது. https://www.nb.no/kartsenteret/காப்பகம் வரைபடங்களின் «சேகரிப்பு/ collection» களை ஆவணப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றன.

நோர்வே வாழ் சரவணன் கோமதி நடராசா நனது முகநூல் இடுகையில் தான் உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட இலங்கையின் பழைய வரைபடங்களை சேகரித்துள்ளதை எழுதுகின்றார். இது ஒரு எண்ணியம்/ digital ஆவண சேகரிப்பு ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம்/ format (வரைபடம்) மற்றும் கருப்பொருள்/ topic (இலங்கை) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் «சேகரிப்பு/ collection» (ஒரு தனியார் ஆவண வகை/ a type of private archive) க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. படத்தில் 1590 ஆம் ஆண்டு திருகோணமலையில் வரைபடம் ஆகும். இது ஜோடோகஸ் ஹோண்டியஸ் (Jodocus Hondius) ஆல் வரையப்பட்டது. இருப்பினும், இது 1620 ஆம் ஆண்டு வரையப்பட்டுள்ளதாக் சிலர் கூறுவதை அவர் குறிப்பிடுகிறார். மூல ஆவணப்பொருள் (original) ஆம்ஸ்டர்டாமில் உள்ளது.
இதேபோல் பல தமிழர்கள் பல்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் கருப்பொருளின் அடிப்படையில் இத்தகைய «சேகரிப்பு/ collection» ஐ செய்கிறார்கள். பொதுவாக இலங்கையுடன் தொடர்புபட்டவையாக உள்ளது.


பொறுப்புத் துறப்பு:
தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆவணங்களின் பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தைக் கொண்ட ஆவணங்கள் உள்ளன. இதனால் வாய்மொழி வரலாற்று நேர்காணல்களில் வெளிவரும் வரலாற்றுத் தகவல்களை சரிபார்க்கக்கூடிய ஆவணங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் சவால் உள்ளது.
இச்சூழ்நிலையில், புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாற்றை எழுதுவது ஒரு மாற்றம் பெறும் செயல்முறையாக (dynamic process) இருக்கலாம். இச்செயல்முறை காலப்போக்கில் ஒரு வரலாற்று எழுத்து வடிவத்தைப் புதுப்பித்து வளர்த்தெடுக்க உந்துகோலாக அமையும். எனவே, இவ்விணையத் தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் திருத்தம் தேவைப்பட்டால், சரிபார்க்கக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் கருத்துக்களை வழங்குமாறு பொதுமக்களை வரவேற்கின்றோம்.


உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 18.10.2020

One thought on “ஈழ வரைபட சேகரிப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s