DsporA Muntlig Historie Arkiv

God Pongal and godt tamilsk nytt år til tamilere over hele verden.

Mitt navn er Baheerathy Kumarendiran. Jeg er tamil, oppvokst i Norge, og jeg er opptatt av historien til tamilsk diaspora. Min faglige bakgrunn omfatter blant annet pedagogikk, og derfor har jeg interessert meg spesielt for den rollen tamilskolene og andre relevante kunnskapskanaler har hatt når det gjelder morsmålskunnskap, identitetsbygging og samfunnsforståelse. I 2017 begynte jeg på en bok som skulle dokumentere dette.

Hva skjer med diaspora-historien?

En forfatter går gjerne til Riksarkivet og Statsarkivene for å finne informasjon og inspirasjon til et skriveprosjekt. Disse nasjonale arkivene er hukommelsen til en nasjon. De oppbevarer enorme mengder materiale som har med de fleste samfunnsområder å gjøre: språk, kultur, historie, jus og politikk, for bare å nevne noen. Det dreier seg om bøker, magasiner og aviser som har vært trykket og utgitt gjennom årene, og det er foto, film- og lydopptak av historisk interesse. Mye av alt dette lagres i form av tradisjonelle dokumenter og digitale dokumenter.

Ikke bare forfattere, men også forskere, studenter og folk flest bruker disse arkivene. Men for meg var det lite å finne arkiv om tamilere der, når jeg lette etter stoff til bokprosjektet mitt. De mangler foreløpig systemer for systematisk informasjon om ulike innvandrergrupper. Dokumentasjon om tamilenes norske historie er, typisk nok, spredd på mange ulike steder, eksempelvis i pressearkiv, hos tamilskolene og klubbene våre og i private dokumentsamlinger. Det gjør den vanskelig tilgjengelig, og ansvaret for å ta vare på den er fragmentert.

DsporA Tamil Archive

Mens vi venter på at de nasjonale arkivene i de landene der vi bor i skal komme på banen kan mye verdifull kunnskap gå tapt for bestandig. Men vi tamiler har et selvstendig ansvar for å ta vare på vår egen historie. I arbeidet med boken innså jeg at vi trenger vårt eget arkiv i diaspora landene. Spesielt tradisjonelt arkiv. Utdanningen i arkivvitenskap, som jeg startet i 2019, styrket denne tankegangen ytterligere. Så jeg satte bokprosjektet i hvilemodus til fordel for å skape arkivbevissthet og for å opprette og drive et nettbasert arkiv.

Nettstedet til DsporA Tamil Archive www.dspora.no ble lansert den 22. juli 2020. Dens opprinnelige formål:

  • Arkiv bevissthet
  • Arkiv formidling

Muntlig Historie

Å samle og ta vare på trykksaker og andre håndfaste historiske kilder er én ting. Men erfaringene til de første tamilene som bosatte seg i Diaspora og de som ble født her i Diaspora er i liten grad nedfelt skriftlig. Hva skjer når den første generasjonen av tamiler ikke lenger er blant oss og kan fortelle om hvordan miljøet her oppsto og hvordan det utviklet seg den første tiden? Det er et behov for et arkiv for å ta vare på deres minner og opplevelser.

Diaspora Tamil Archive lanserer sitt muntlig historie arkiv på denne festivaldagen for tamilene (Tamilar Thirunal, தமிழர் திருநாள்) i 2021. Dette arkivet lanseres med den muntlige historien til Nalayini Indran (Storbritannia) og Mira Thiruchelvam (Norge). Hjertelig takk til Nalayini Indran og Mira Thiruchelvam for å dele deres muntlige historie, og til Sigrun Rajendram, min mor Santhy Kumarendiran og Bjørn Enes (Memoar.no) for deres støtte.

Med vennlig hilsen,
Baheerathy Kumarendiranபுதுப்பிக்கப்பட்டது│Updated : 27.01.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s