நோர்வே தேசிய நூலகம்: ஒப்படைப்புக் கடமை (Pliktavlevering)

English

உலகில் பழமையான மொழிகளில் ஒன்று தமிழ் மொழி ஆகும். ஆனால் நோர்வேயிய பொது நூலகங்களில் இந்த பண்டைய மொழியின் பிரதிநிதித்துவம் கவலைக்குரிய நிலையில் உள்ளது.

நோர்வே தேசிய நூலகம் (Nasjonalbiblioteket – NB) ஒரு நோர்வேயிய அரச நிறுவனம் ஆகும். இது நோர்வேயில் வெளியிடப்படும் அனைத்து விதமான வெளியீடுகள்  மற்றும் தயாரிப்புகளை பேணிப் பாதுகாக்கும் பணியைக் கொண்டுள்ளது. இது நோர்வேயிய ஒப்படைப்புக் கடமைச் («pliktavlevering» – legal deposit) சட்டத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து விதமான ஊடங்களில் வெளியாகும் வெளியீடுகள் மற்றும் தயாரிப்புகளை, «ஒப்படைப்புக் கடமை» எனும் செயற்பாட்டின் கீழ் கையாளுகின்றது. ஒப்படைப்புக் கடமை என்ற சொல் கடுமையாக தென்படலாம். ஆனால் நடைமுறையில் ஒரு வெளியீட்டை பேணிப் பாதுகாப்பதற்காக நோர்வே தேசிய நூலகத்திடம் கொடுப்பது அதனை தயாரித்து வேளியிட்டவரின் கைகளிலேயே தங்கியுள்ளது.
இது நூல்களை மட்டும் குறிக்காது! ஆனால், இது நூல்கள் முதல் வரைபடங்கள், திரைப்படங்கள், சுவரொட்டிகள், ஒளிபரப்புகள், செய்தித்தாள்கள் மற்றும் பல.

இவ்வாறு பேணிப் பாதுகாக்கப்படும் அனைத்து விதமான வெளியீடுகளும் தயாரிப்புகளும் சமகால மற்றும் எதிர்கால படைப்பாளிகளுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் முக்கியமான முன்மாதிரிகளாகத் திகழ்கின்றன. அதோடு இவ்வெளியீடுகள் பேணிப் பாதுகாத்து, அவற்றை பொதுத் தளங்களில் கிடைக்கச் செய்து, அணுக்கத்துக்கும் விடும் பொழுது ஒரு அடையாள அங்கீகாரம் உருவாகின்றது. தொட்டுணரக் கூடிய மற்றும் தொட்டுணர முடியாத (physical and virtual) வெளியீடுகள் ஒருவர் தனது இருப்பை இனம் கண்டு, தனது சொந்த மொழி, பண்பாடு மற்றும் வரலாற்றுடன் தொடர்புபடுத்தி, பிரதிபலிக்க உதவும்.

முக்கியமாக, நோர்வேயிய ஒப்படைப்புக் கடமைச் சட்டத்தின் (pliktavlevering) அடிப்படையில், அனைத்து ஊடகங்களிலும் வெளியான நோர்வேயிய வெளியீடுகளும் தயாரிப்புகளும், நோர்வே தேசிய நூலகத்திற்கு (NB) ஒப்படைப்பிற்காக அனுப்பவேண்டிய கடமை (pliktavlevering) உள்ளது.

இங்கு அச்சிடப்பட்ட மற்றும் பிற ஊடகங்களில் பன்மொழி வெளியீடுகளைக் கையாளும் “பன்மொழி நூலகம்” நிறுவனத்தைப் பற்றியும் சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


உள்ளடக்கம்:
 • ஒப்படைப்புக் கடமை (Pliktavlevering): நோர்வேயிய வெளியீடுகள்
 • நூல்கள் மற்றும் பிற அச்சிடப்பட்ட வெளியீடுகள்
  • ISBN:
  • அணுக்கம் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை
  • எண்ணிமமயமாக்கப்பட்ட எழுத்து வடிவிலான வெளியீடுகள்
  • வெளிநாட்டிலிருந்து நோர்வேத் தேசிய நூலகத்தின் எண்ணிமச் சேகரிப்புக்கான அணுக்கம்
 • பன்மொழி நூலகம் – The Multilingual Library
 • எண்ணிமப் பொருள்: மின்நூல்
 • எண்ணிமப் பொருள்: வலைத்தளம்
 • எண்ணிமப் பொருள்: சமூக ஊடகம்
 • பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலி மற்றும் ஒளி ஊடகம்
 • நோர்வே தேசிய நூலகத்தின் பரவலான அழைப்பு

ஒப்படைப்புக் கடமை (Pliktavlevering): நோர்வேயிய வெளியீடுகள்

நோர்வே தேசிய நூலகத்தின் (NB) ஆணையானது (mandate) “அனைத்து வகையான ஊடகங்களில் வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை சேகரித்தல், பாதுகாத்தல் மற்றும் கிடைக்கச் செய்தல்» ஆகும். பாரம்பரியமாக, “வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கம்” என்பது நூல்கள் மற்றும் பத்திரிகைகள் போன்ற அச்சிடப்பட்ட பொருட்களாக இருந்தன. ஆனால் இன்று «வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கம்» என்பது ஒலி, காணொளி, திரைப்படம் மற்றும் எண்ணிமப் பொருள் போன்றவற்றை உள்ளடக்குகின்றது. இங்கு முக்கிய சொற்கூறு “வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கம்”. இதுவே NB மற்றும் நோர்வேயில் உள்ள ஆவணகங்களின் ஆணையை (mandate) வேறுபடுத்துகிறது.
ஒப்படைப்புக் கடமை (Pliktavlevering) பற்றிய மேலதிகத் தகவலுக்கு: www.pliktavlevering.no

நூல்கள் மற்றும் பிற அச்சிடப்பட்ட வெளியீடுகள்

ஒப்படைப்புக் கடமைச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் NB 7 நூல் பிரதிகள் வரை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இதில் சில விதிவிலக்குகள் உண்டு. அனுப்பி வைக்கப்படும் வெளியீடுகள், NB இல் பதிவு செய்யப்பட்டு Mo i Ranaவில் உள்ள அவர்களின் பாதுகாப்பு வைப்பகத்தில் (security magazine) பேணிப் பாதுகாக்கப்படும். அதோடு, ஒஸ்லோ மற்றும் depot நூலகத்தில் உள்ள பொது சேவைகளுக்கும் பிரதிகள் வழங்கப்படும்.
NB இன் பதிவுத் தரவுத் தளம்:
http://www.oria.no/
(இத்தளத்தில் «Nasjonalbiblioteket» என்பதைத் தெரிவு செய்யவும்)

ISBN

பல தமிழ் நூல்கள் மற்றும் பிற எழுத்து வடிவிலான வெளியீடுகள் ISBN இல்லாமல் உள்ளன. இந்த நிலையால் ISBN இன் செயல்பாட்டை அறிந்து கொள்ள நாம் NBயைத் தொடர்பு கொண்டிருந்தோம். ஒரு நூலில் ஒரு ISBNயை இணைப்பது கட்டாயமற்றது. ஒரு நூல் NB இன் சேகரிப்பில் சேர்க்கப்படுவதும் மற்றும் அவர்களால் அதை பொதுப் பாவனைக்குக் கிடைக்கச் செய்வதும் ISBN எனும் கூறு தீர்மானிப்பது அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக நூல் விற்பனையாளர்களின் எண்ணிம அமைப்பில் (booksellers’ system), ஒரு நூலை அடையாளம் காணவும், தேடவும் ISBN பயனுள்ள ஓர் கருவி ஆகும். ஆனால் வெளியிடப்பட்ட நூல்ககளில் ISBN இருப்பது கட்டாயம் அல்ல. அது வெளியீட்டாளரின்  விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இணைக்கலாம்.

ஒரு நோர்வேயிய வெளியீட்டாளர் (வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய வெளியீட்டாளர்கள்) நோர்வேயின் தேசிய நூலகத்திலிருந்து ISBN எண்(களை) இலவசமாக முன்பதிவு மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். நோர்வேயில் வெளியிடும் வெளியீடுகளுக்கு ISBN எண் NB ஆல் வழங்கப்படும்.

ISBN-13 with EAN 13 barcode on German language book. (wikipedia.org)

இருப்பினும், இரண்டு விடயங்கள் முக்கியமானவை:

 1. ஒரு நூல் பொதுப் பாவனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும், அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட வட்டத்தைத் தாண்டி பரவலாக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு குடும்பத்திற்கான முற்றிலும் தனிப்பட்ட வெளியீடாக இருக்க முடியாது (என்றாலும் சில காரணங்கள் இருந்தால், NB சில நேரங்களில் இங்கு விதிவிலக்குகள் செய்யும்)
 2. ஒரு நூல் நோர்வேயில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.
அணுக்கம் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை

NB ஒரு வெளியீட்டைப் பெற்றுக் கொண்டதும், கூடிய விரைவில் தேசிய நூலகத்தின் தரவுத்தளங்களில் பதிவு செய்யப்படும். NB பெற்றுக் கொள்ளும் நூல்களை அவர்களின் சேகரிப்பில் சேர்க்கும்போது, அவை பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும். முதல் நகல் எதிர்காலத்திற்காக பேணிப் பாதுகாத்தலுக்கு கொடுக்கப்படும். இரண்டாம் நகல் ஒஸ்லோவில் உள்ள NB இல் உள்ள வாசிப்பு (reading room) அறையில் கிடைக்கச் செய்யப்படும். மூன்றாவது நகல், நாடு முழுவதும் உள்ள நூலகங்களுக்கு இடையில் பரிமாறப்பட்டு, வாசகர்களுக்கு இரவலாக கிடைக்கும். அதோடு, துறும்ஸ், துரண்யம், பேர்கன் மற்றும் ஒஸ்லோவில் உள்ள பல்கலைக்கழக நூலகங்கள் மற்றும் சாமி நாடாளுமன்ற நூலகங்களுக்கு (Tromsø, Trondheim, Bergen and Oslo and the Sami Parliament’s libraries) பிரதிகள் அனுப்பப்படும். ஆனால் அனைத்து வகையான நூல்களும் அவற்றின் சேகரிப்பில் சேர்க்கப்படுவது இல்லை.  உதாரணமாக சிறுவர் நூல்கள்.

NB நோர்வேயிய பொது நூலகங்களான, Deichman நூலகங்கள் (ஒசுலோ) மற்றும் Folkebibliotek (நாடளாவிய பொது நூலகங்கள்), ஆகிவற்றிற்கான நூல் கொள்வனவு செய்வது இல்லை. தமிழ் நூல்கள் ஒசுலோ மற்ரும் நாடளாவிய பொது நூலகங்களில் கிடைக்கச் செய்ய நோர்வேயிய பன்மொழி நூலகம் நிறுவனத்தை («Det flerspråklige biblioteket») தொடர்பு கொண்டு உங்கள் நூலை அவர்களுக்கு பரிந்துரையுங்கள்.

எண்ணிமமயமாக்கப்பட்ட எழுத்து வடிவிலான வெளியீடுகள்

NB சேகரிப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அனைத்து நூல்களும் இறுதியில் எண்ணிமமயமாக்கப்படும். நோர்வேயிய மொழி அல்லாத வேற்று மொழி வெளியீடுகளும் எண்ணிமமயமாக்கப்படும். எண்ணிமமயமாக்கப்பட்ட வெளியீடுகள் www.nb.no எனும் இணையத்தளத்தில் தேடி இனம் காணலாம்.

ஆனால் பதிப்புரிமை காரணமாக சில எண்ணிமமயமாக்கப்பட்டக் கோப்புகள் ஒசுலோவில் உள்ள NBஇன் வாசிப்பு அறையில் அதனைப் பயன்படுத்தலாம். ஏனைய கோப்புகளிற்கான அணுக்கம் உங்கள் வீட்டுக் கணினியில் பெறலாம். மேலும் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் மற்றும் பொது நூலகங்களுக்கும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகம் உள்ளது.
எண்ணிம அணுக்கம் பற்றி மேலதிக தகவலுக்கு:
https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/

வெளிநாட்டிலிருந்து நோர்வேத் தேசிய நூலகத்தின் எண்ணிமச் சேகரிப்புக்கான அணுக்கம்

வெளிநாட்டிலிருந்து தேசிய நூலகத்தின் எண்ணிமச் சேகரிப்புகளை அணுக விண்ணப்பிக்க முடியும், ஆனால் ஒரு சிறப்பு ஆராய்ச்சி அல்லது ஆவணத் தேவை இருத்தல் வேண்டும். மேலதிகத் தகவல்: https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/bruk-av-bokhylla-i-utlandet/

பன்மொழி நூலகம் – The Multilingual Library

பன்மொழி நூலகம் என்பது நோர்வே தேசிய நூலகத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு சேவையாகும். பன்மொழி மற்றும் பன்முக கலாச்சார மக்களுக்கான நூலக சேவைகளை பொது நூலகங்கள் வழங்குவதற்கான ஆதரவை வழங்குவது இன்நிறுவனத்தின் செயற்பாடு ஆகும்.
இவர்கள் இலக்கியம் மற்றும் பிற ஊடகங்களில் வெளியான பன்மொழி வெளியீடுகளை கையாளுகின்றன. மேலதிகத் தகவலுக்கு:
நோர்வேயியம்: https://dfb.nb.no/
ஆங்கிலம்: https://dfb.nb.no/multilingual-library

எண்ணிமப் பொருள்: மின்நூல்

மின் நூல்களை இங்கே பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்:
https://www.nb.no/pliktavlevering/digital-avlevering/

இருப்பினும், தற்போது NB ibook / kindle / mobi போன்ற கோப்பு வடிவங்களை பேணிப் பாதுகாக்கும் உத்தரவாதத்தை அளிக்கவில்லை. ஏனெனில் NB அதைப்  பேணிப் பாதுகாக்கும் ஒரு அமைப்பைக் (system) கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே, முடிந்தால், PDF அல்லது EPUB இல் ஒரு பதிப்பை உருவாக்குமாறு NB அறிவுறுத்துகிறது. இதனால் உள்ளடக்கம் பேணிப் பாதுகாக்க முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியும். இவ்வாறான நிலையில், ஒரு மின்நூல் வெளியீட்டை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது, அதன் அசல் வடிவம் ibook / kindle / mobi அல்லது வேறு கோப்பு வடிவம் என்பதைக் குறிப்பிடும் கடிதத்தை இணைத்து அனுப்பவும்.

எண்ணிமப் பொருள்: வலைத்தளம்

இணையத்தில் பொதுப்பாவனையில் கிடைக்கும் நோர்வேயிய பொருட்களை NB சேகரிக்கின்றது. இணையத்தில் நோர்வேயிய எண்ணிமப் பொருள் பின்வருமாறு:

 • நோர்வேயிய இணையக் களத்திலிருந்து (.no) உருவாகும் எண்ணிம பொருட்கள்
 • நோர்வேயிய நிலைமைகளைத் தழுவிய விடயங்கள் அல்லது நோர்வேயிய வெளியீட்டாளரைக் கொண்ட பிற இணையக் களங்களிலிருந்து உருவாகும் எண்ணிம பொருட்கள்.

NB பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கும் வலைத்தளம் உங்களிடம் இருந்தால், வலைத்தளத்திற்கான இணைப்பை nettarkivet@nb.no க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புவதன் மூலம் அதை நீங்கள் பரிந்துரைக்கலாம்.
மேலதிகத் தகவலுக்கு:
https://www.nb.no/samlingen/nettarkivet/

எண்ணிம பொருள் தேசிய நூலகத்தின் எண்ணிம பாதுகாப்பு வைப்பகத்தில் சேமிக்கப்படும் (digital security magazine). மேலும் இது ஒஸ்லோவில் உள்ள Solli Plassல் உள்ள NB இன் வாசிப்பு அறையில் (reading room) பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கும். காலப் போக்கில், பல்கலைக்கழகம் மற்றும் கல்லூரி நூலகங்கள் மற்றும் பிற பொது நூலகங்களிலிருந்தும் இப்பொட்களை பயன்படுத்தலாம். இது எண்ணிம பயன்பாட்டு உரிமங்களின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் நோக்கங்களுக்காக வரையறுக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு இருக்கும்.

எண்ணிமப் பொருள்: சமூக ஊடகம்

சமூக ஊடகங்கள் Online archive’s harvesting of websites இல் சேர்க்கப்படுவது இல்லை. சமூக ஊடகங்களின் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்று “இணைய சேவைகளின் உள்ளடக்கத்தில் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் பயனாளர்கள் இடையே வேறுபாடின்றி இருத்தல்”. ஆசிரியர் பொறுப்பை இனம் காண்பது; தனியார்அறிக்கைகள் (private statements) எவை என்று இனம் காண்பது; அதோடு அவை எவ்வாறு கையாளப்பட வேண்டும் என்பதைப் பகுத்தறிவது கடினம். இது தனியுரிமைக் கொள்கைக்குள் (privacy policy/ personvern) உட்பட்டது. பல சமூக ஊடகங்கள் தானியங்கி முறைகள் மூலம் அவற்றை Online archive’s harvesting செய்ய அனுமதிக்காது என்று அவர்களே வெளிப்படையாகக் கூறுகின்றன. எனவே வெளிநாட்டுச் சேவைகளான முகநூல் போன்றவற்றைப் பேணிப் பாதுகாத்தலில் சட்டப்பூர்வ சிக்கல்கள் உள்ளது.

பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலி மற்றும் ஒளி ஊடகம்

பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலி மற்றும் ஒளி ஊடகங்கள் Mo i Rana வில் உள்ள தேசிய நூலகத்தின் பாதுகாப்பு வைப்பகத்தில் (security magazine) பேணிப் பாதுகாக்கப்படும். இரண்டாவது நகல் ஒஸ்லோவில் உள்ள தேசிய நூலகத்தில் பார்வையாளர்களின் பாவனை நகலாக வைக்கப்படும். இது பயனாளர்களிடம் இரவலுக்கு வழங்கப்படுவது இல்லை. ஆனால் தனித்தனியே ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள கேட்டல் அறைகளில் அதனை கேட்கலாம் மற்றும் பார்க்கலாம். இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட ஒலிப் பதிவுகள் ஆவணப் பணிகள், ஆய்வுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்தலாம்.

நோர்வே தேசிய நூலகத்தின் பரவலான அழைப்பு

DsporA Tamil Archive நோர்வே தேசிய நூலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டபோது, ஒப்படைப்புக் கடமைப் பிரிவின் (pliktavlevering) ஆலோசகர் தமிழில் பல வெளியீடுகள் தம்மிடம் இல்லை என்பதைக் கூறினார். தமிழ் வெளியீடுகள் மற்றும் தயாரிப்புகளைப் பெற்றுக்கொள்வதில் அவர் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினார். முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, நோர்வேயில் வெளியிடப்பட்ட நூல்களில் ISBN இருக்கிறதா இல்லையா என்பது முக்கியம் அல்ல. ஆனால் அவை பரவலான வெளியீடாக இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறான வெளியீடுகள் NB தனது சேகரிப்பு, பேணிப் பாதுகாத்தல் மற்றும் அணுக்கத்துக்குப் பெற விரும்புகின்றதைத் தெரிவித்தார்.

ஒப்படைப்புக் கடமைச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் (pliktavlevering), நோர்வேயில் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து வெளியீடுகளும் நோர்வே தேசிய நூலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். NB ஒரு ISBN யை ஒரு வெளியீட்டாளருக்கு வழங்கும் போது, அவர்கள் இத்தகவலை அனைத்து வெளியீட்டாளர்களுக்கும் (வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய வெளியீட்டாளர்கள்) கூறுவார்கள். எனவே, ISBN இல்லாமல் வெளியிடும் அனைவருக்கும் இந்த ஒப்படைப்புக் கடமைச் சட்டத்தின் தகவல் கிடைத்திருக்கும் என்பது உறுதி அல்ல. இதனால் நோர்வேயின் தேசிய நூலகத்தின் சேகரிப்பில் பல வெளியீடுகள் இல்லாமல் உள்ளது.

இவ்வாறான வெளியீடுகளை பேணிப் பாதுகாப்பதில் NB தமது மிகுந்த ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஒப்படைப்புக் கடமை (pliktavlevering) பற்றிய தகவல்களை பரப்பி உதவுமாறும் DsporA Tamil Archive வைக் கோரியது.
அனைத்து நோர்வேயிய-தமிழ் எழுத்தாளர்கள், படைப்பாளிகள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களை தமது வெளியீடுகளையும் தயாரிப்புகளையும், பேணிப் பாதுகாக்கவும் மற்றும் அணுக்கத்துக்கு விடவும், NB க்கு அனுப்பி வைப்பதை DsporA Tamil Archive ஊக்குவிக்கின்றது.


நன்றி:
நோர்வேயியத் தேசிய நூலகம் – The National Library of Norway


உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 22.10.2020