Prosjekt om norsk-tamilsk kultur og historie på Lokalhistoriewiki

தமிழ்

This post is based on the original post at facebook page on 08th July 2020.

https://lokalhistorie.no/

Alt vi gjør i dag blir fremtidens historie. En må ikke være en historiker eller forsker for å dokumentere og skrive vårt lokal historie. Det er kun du som kan skrive og dele dine minner og erfaringer om det som er lokalt og historisk for deg.

Nå inviterer norsk lokalhistorisk institutt (NLI) alle tamilere i Norge til å bli en bidragsyter til å skape den lokalhistorien.
Du kan skrive eller legge ut en fotografi om en ting, sted, person, virksomhet, organisasjon eller noe annet som er lokalt og historisk for deg.

Eksempelvis kan det være det første bildet du tok da du ankom Norge?
Tingene du fortsatt har som minne fra hjemlandet?
Noe om tamil musikk, kultur, språk, historie og migrasjon?
Tamiler og norsk kultur – Tamilere på hyttetur.
Norsk-tamilsk i øynene til den andre generasjonen.

Brev fra NLI på norsk og tamil.
Ta gjerne kontakt med NLI for mer informasjon. Eller send en melding her for mer informasjon på tamil.

Vær med å dokumentere norsk-tamil lokal historie.
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Kategori:Tamiler

Her er en kort forklaring om wiki teknologi av I. Mayooranathan på tamil.

I. Mayooranathan om wiki teknologi (02:31 – 15:07)