தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்: பகுதி 1

English

«உண்மையான மற்றும் நம்பகத்தன்மையான ஆவணங்கள் பலத்த அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகி அழிக்கப்படும் நிலையும் காணப்படுகின்றது» என்று 11 நவம்பர் 2020 அன்று dspora.no ல் வெளியிடப்பட்ட «தமிழ் அமைப்புகள்: எவ்வாறு புலத்தில் ஆவணங்களை பாதுகாப்பாகப் பேணிப் பாதுகாக்கலாம்?» என்ற கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டது.

தமிழ் ஆவணங்கள் தமிழ் பண்டைய வரலாறு, தமிழ் மொழி, கலை, இசை, பண்பாடு, அரசியல் மற்றும் தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டம் போன்றவற்றை பிரதிபலிக்கும் ஆவணங்களாக இருக்கும். பல்வேறு வகையான தமிழ் ஆவணங்கள் ஒரே விதமான அச்சுறுத்தல்களுக்குள்ளாகி அழிக்கப்படுவது என்பது அர்த்தம் அல்ல. ஒருபுறம், போதிய அளவு புரிதல் இல்லாமை, அறியாமை அல்லது அலச்சியத்தால் தமிழ் ஆவணங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. மறு புறம், திட்டமிட்ட தமிழ் பண்பாட்டு இனவழிப்பிற்கு (cultural genocide) உள்ளாகி அழிக்கப்படுகின்றன.

எண்ணிம ஓவியம்: «Lets educate ourselves» எனும் பயிற்சி நிரலிற்காக வரைந்த “கார்த்திகைப் பூ” (குளோரியோசா லில்லி, தமிழீழத் தேசிய மலர்). (2020). வடிவமைப்பு: Pavidesigns. வெளியீடு: தமிழ் இளையோர் அமைப்பு, ஐக்கிய இராச்சியம் (TYO).

ஒரு செயல்பாட்டின் விளைவாக ஒரு ஆவணம் உருவாக்கப்படுகிறது. அது அந்த குறிப்பிட்ட செயலுக்கான சான்றாக அமைகின்றது. ஒரு செயல்பாட்டை ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் மேற்கொள்ளலாம். தமிழ் அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்கள் ஈழம்1, தமிழகம் மற்றும் புலம்பெயர் உலகத் தமிழர் (Tamil diaspora)2 ஆகியவற்றைத் தளமாகக் கொண்டிருக்கும். ஒரு அமைப்பின் உள்ளக ஆவணகத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் சமூகத்துடனான தொடர்பாடலின் விளைவாக உருவாக்கப்படுகின்றன. தனிநபர் ஆவணங்கள் சமூகத்துடனான தொடர்பாடலின் விளைவாக உருவாக்கப்படலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். இந்த ஆவணங்களின் தோற்றம் தோற்றுவிக்கும் ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு நபராக இருக்கும். இந்த நிறுவன மற்றும் தனிநபர் ஆவணங்களில் பல்வேறு ஊடகங்களைத் தழுவிய ஆவணங்கள் இருக்கும். அவை எழுத்துரு, ஒலி, ஒளி அல்லது பிற ஊடக வடிவங்களில் இருக்கலாம். அவை அனலாக் (analogue) அல்லது எண்ணிம (digital) ஊடகத்தில் இருக்கலாம். இந்த ஆவணங்கள் ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு நபரின் செயல்பாடுகளிற்கான சான்றுகள். இந்த அமைப்புகளும் தனிநபர்களும் தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டம் சார்ந்த “தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்களும்” உருவாக்கியுள்ளனர். தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்களும் தமிழ் மற்றும் ஈழத் தமிழரின் வரலாற்றுப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தில் ஒரு பகுதியாகப் பின்னிப்பிணைந்துள்ளன.

«கடந்த காலத்தை சரிபார்ப்பவர் (control) எதிர்காலத்தை நிர்வகிக்கின்றார். நிகழ்காலத்தை நிர்வகிப்பவர் கடந்த காலத்தை சரிபார்க்கின்றார் (control).» 

ஜோர்ஜ் ஓர்வெல் (George Orwell)3.

பல தமிழ் அமைப்புகளின் சமூக ஊடக வங்கிகள் மற்றும் இணையத்தளங்கள் பல முறைகள் தாக்கப்பட்டு முடக்கப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில், அவை தமிழ் வரலாற்றுப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியான தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட வரலாற்றைப் பற்றி பேசுவதாலும், பரப்புவதாலும், கடத்துவதாலும் இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன.

வரைகலை: “கார்த்திகைப் பூ” (குளோரியோசா லில்லி, தமிழீழத் தேசிய மலர்). (2013). வெளியீடு: தமிழ் இளையோர் அமைப்பு, நோர்வே (TYO).

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டம் குறித்து தமிழ் அமைப்புகள் தமிழர்கள் மற்றும் சர்வதேச சமூகத்திடமிருந்து சவால்கள், கேள்விகள் மற்றும் கருத்துக்களை எதிர்கொள்ளக்கூடும். அவர்கள் நீதி கோருவதற்காகக் கேள்விகளை எழுப்பக்கூடும். அல்லது அவர்கள் தெளிவு மற்றும் பகுப்பாய்விற்காக (reflection) கேள்விகளை எழுப்பக்கூடும். அல்லது அவர்கள் தமிழர்களிடையே பிளவுகள் மற்றும் மோதல்களை உருவாக்கி ஈழத் தமிழர்களின் அரசியல் விவகாரம் மற்றும் தமிழ் தேசிய அபிலாசையை சிதறடித்து அழிப்பதற்காகக் கேள்விகளை எழுப்பக்கூடும்.

ஒரு ஆவணக் களஞ்சியக் கண்ணோட்டத்தில், ஒரு தேசியம் தனது சமூகத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் பக்கங்களையும் பிரதிபலிக்கும் ஆவணங்களைப் பேணிப் பாதுகாத்து அணுக்கத்திற்குக் கிடைக்கச் செய்யும் பொழுது மட்டுமே பலமடைகின்றது. ஒரு சமூகம் தனது கடந்த காலத்தை ஆராய்வதன் மூலம் எதிர்காலத்தைத் திட்டமிடும் நுண்ணறிவைப் பெறுகின்றது. தனது நிகழ்காலத்தை ஆராய்வதன் மூலம் கடந்த காலத்தைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் அடிப்படையைப் பெறுகின்றது.

“தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்” பற்றிய இந்த தொடர் கட்டுரையில் தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்களாக இருக்கக்கூடிய பல வகையான ஆவணங்களைப் பார்க்கவிருக்கின்றது. இந்த ஆவணங்களுக்கு எந்த முக்கியத்துவம் உள்ளன? அவை எவ்வாறு அச்சுறுத்தப்பட்டு, அழிவிற்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றன? தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்களைச் சேகரிக்கவும், பேணிப் பாதுகாக்கவும், அணுக்கத்திற்கு விடுவதற்குமான பொறுப்பும் கடமையும் யாரிடம் உள்ளது? தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்களில் சிலவற்றை பரவலாக்கத்திற்காகவும், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு இணையாக மீள் வெளியீடு அல்லது மறு பதிப்பு செய்யவதற்கான பொறுப்பு அல்லது அதிகாரம் (copyright) யாரிடம் உள்ளது?

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் எவ்வாறு அச்சுறுத்தப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன?

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் பல்வேறு அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அழிவுகளுக்கும் உள்ளாகுகின்றன. இந்த ஆவணங்களில் ஒரு பகுதி தமிழர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஏனைய ஆவணங்கள் சட்டரீதியிலான தடைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. பிற ஆவணங்கள் தொழில்நுட்பத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இன் நிலையில் தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் தமிழ் மற்றும் ஈழத் தமிழரின் வரலாற்றுப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தில் ஒரு பகுதியாகப் பின்னிப்பிணைந்து உள்ளன.
தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:

 • ஒரு நாட்டில் அல்லது பிற நாடுகளில் உள்ள சட்ட ரீதியிலான தடைகளால் எமது வரலாற்றை நாமே ஆவணப்படுத்த முன்வராமல் எம்மை நாமே கட்டுப்படுத்துதல்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கொள்கைக்கு மாறான பிற ஆவணங்களை கட்டுப்படுத்துதல்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கொள்கையில் உள்ள சரி பிழைகளை விமர்சிக்கும் அல்லது சுட்டிக்காட்டும் பிற ஆவணங்களை கட்டுப்படுத்துதல்.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட அரசியல் கொள்கை செயல்பாட்டில் நிகழ்ந்த நடவடிக்கைகளை அந்த தலைமை தம்மைத் தாமே மீள் பரிசீலனை செய்து வெளியிட்ட ஆவணங்களை அக்கொள்கையைப் பின்பற்றுபவர்கள் அல்லது பிறர் கட்டுப்படுத்துதல்.
 • ஒரு அரசியல் கொள்கையில் பணியாற்றியவர்கள் பிற்காலத்தில் மாற்றுக் கருத்துக்களை வெளியிட்டமையால் அல்லது விமர்சனங்களையும் சுட்டிக்காட்டல்களையும் வெளிப்படுத்தியமையால் அவர்கள் சார்ந்த ஆவணங்களை கட்டுப்படுத்துதல்.
 • ஒரு அமைப்பு வெளிட்ட ஆவணங்களில் உள்ள அதன் இலச்சினையை மறைத்து மீள்ப் பாவனை அல்லது மீள் வெளியீடு செய்பவர்கள் தமது இலச்சினையைப் பொறித்து வெளியிடுதல். அவர்கள் மூல இலச்சினையை மறைத்தோ அல்லது மூல இலச்சினையுடன் தமது சொந்த இலச்சினையையும் இணைத்தோ வெளியிடுதல். இதனால் ஆவணத்தின் தோற்றம், நோக்கம் மற்றும் சூழல் சிதறடிக்கப்பட்டுக் கட்டுப்படுத்தப்படுதல்.
 • ஊடகங்கள், சமூக ஊடக வங்கிகள் மற்றும் இணையத்தளங்கள் தாக்கப்பட்டு முடக்கப்படுதல்.
 • ஏனைய

«இயற்கை எனது நண்பன், வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன்; வரலாறு எனது வழிகாட்டி.»

மேதகு. வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் 4

வரலாறு எப்போதும் நமக்கு வழிகாட்டும்! ஆனால் அந்த வரலாறு நமக்கு வழிகாட்ட, அது முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும்! அதனால்தான் தமிழ் சமூகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தமிழ் அமைப்புகளையும் வரலாற்றுப் பண்பாட்டு ஆவணங்களைப் பேணிப் பாதுகாக்கவும், பொது அணுக்கத்திற்கு விடுவதற்குமான திட்டத்தை உருவாக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம். எவ்வாறு தமிழர் ஆவணங்களை புலத்தில் பாதுகாப்பாகப் பேணிப் பாதுகாக்கலாம் என்ற உங்கள் கருத்துகளை, சிந்தனைகளை, ஆலோசனைகளை எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

தொடரும் …பின்குறிப்பு மற்றும் மேற்கோள்கள்

1 «ஈழம்» முழுத் தீவான, இப்போதைய, இலங்கையின் (ஸ்ரீலங்கா) பூர்வீகப் பெயர்.
IBC Tamil TV. (16.06.2020). ஈழம் இலங்கையின் பூர்வீகப் பெயர்?. Retreived from https://fb.watch/1NrGM76p4L/

TamilNet. (2008). Eezham Thamizh and Tamil Eelam: Understanding the terminologies of identity. Retrieved from https://www.tamilnet.com/art.html?catid=99&artid=27012

2 «Diaspora» என்ற சொல் கிரேக்க சொல்லான «diaspeirein» எனும் சொல்லிருந்து உருவானது. அது கலைத்தல் அல்லது சிதறல் என்று பொருள் படும். ஒரு டியாஸ்போரா (diaspora – புலம்பெயர்வு) என்பது ஒரு பூர்வீக நாட்டிலிருந்து அல்லது தேசியத்திலிருந்து வந்த ஒரு இன மக்களைக் குறிக்கின்றது. அல்லது அவர்களது மூதாதையர்கள் அங்கிருந்து வந்தவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் ஒரு பொதுவான பூர்வீக மொழி, கலை, பண்பாடு, வரலாறு, நாகரீகம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் இப்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்பவராக இருப்பார்கள். உலகளாவிய தமிழர் புலம்பெயர்வு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்திருந்தாலும், 1980 களில் ஈழத்தில் வெடித்த ஆயுதப் போராட்டம் காரணமாக ஈழத்திலிருந்து உலகளவில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் «தமிழ் டியாஸ்போரா» (Tamil Diaspora) என்ற பதம் உருவானது. ஆனால் இந்தப் பதம் பரந்துபட்ட அளவில் தமிழகம் மற்றும் ஈழத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட தமிழர்களை உள்ளடக்கும்.
புலம்பெயர்ந்தோரின் (diaspora) பிற எடுத்துக்காட்டுகள் யூதப் புலம்பெயர்வு (Jews diaspora) மற்றும் ஆப்பிரிக்கப் புலம்பெயர்வு (African diaspora).
(Oxford dictionaries, Online Etymology Dictionary)

Aadhan Tamil. (16.11.2020). 2000 ஆண்டுகளாக உலகை சுற்றும் தமிழர்கள் | ஒரிசா பாலு, தமிழர் ஆய்வாளர் | தூரப்பார்வை EP11|Aadhan Tamil. Retreived from https://youtu.be/wjcTfNG2JmI

3 «Den som kontrollerer fortiden styrer fremtiden. Den som styrer nåtiden, kontrollerer fortiden.» (Norwegian). “1984” (2017) எனும் நோர்வேயிய நூலிலிருந்து தமிழாக்கம்.
George Orwell. (2017). 1984. Oslo: Gyldendal.
அதன் ஆங்கிலம்: «Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past»
George Orwell. (n.a). 1984: Part 1, Chapter 3. Retrieved from http://george-orwell.org/1984/2.html

4 Peter Schalk (பீட்டர் ஷால்க்) பேராசிரியர் ஆல்வாப்பிள்ளை வேலுப்பிள்ளையுடன் இணைந்து தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பால் 1995 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டு வெளியான தலைவரின் சிந்தனைகள் எனும் தமிழ் மொழியில் வெளியான மூலப் பதிப்பை ஆய்வு செய்யும் பணியை மேற்கொண்டார். இப்பணியில் யேர்மன், ஆங்கிலம், ஸ்வீடிஷ் மற்றும் சிங்கள மொழிகளிலான மொழிபெயர்ப்புகளும் உள்ளடங்கும்.

Schalk, P. (2007a). talaivarin cintanaikai. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT04.pdf

Schalk, P. (2007b). Tamil Source in English Translation: Reflections of the Leader. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT06.pdf

Schalk, P. (2007c). Uppsala University Publications. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?amp;dswid=contents&pid=diva2%3A173420&dswid=5816

உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21.11.2020

Tamil Eelam Liberation Struggle Documents: Part 1

தமிழ்

It was stated that «authentic and credible documents are being threatened, destroyed and erased from the Internet.» in the article “Tamil organisations: How to preserve documents safely and take good care of in the diaspora? », which was published by dspora.no on 11th November 2020.

Tamil documents can be about Tamil ancient history, Tamil language, art, music, culture, politics, Tamil Eelam liberation struggle and others. The various kinds of Tamil documents are not threatened, destroyed and erased in the same way. On the one side, Tamil documents are threatened, destroyed and erased because of unawareness, ignorance and unconsciousness. Others are subject to planned destructions for Tamil cultural genocide.

Digital painting: “Karthigai Poo” (Gloriosa Lily, the national flower of Tamil Eelam) for the «Lets educate ourselves» education program. (2020). Designed by Pavidesigns. Published by Tamil Youth Organisation (TYO), United Kingdom.

A document is generated as a result of an activity. It is evidence of that particular activity. An activity can be carried out by an individual or an organisation. Tamil documents by Tamil organisations and individuals are generated in Eelam1, Tamil Nadu in India and the worldwide Tamil diaspora2.
Archival documents in an organisational archive are generated as a result of an interaction with society. Archival documents in a personal archive are generated as a result of either an interaction with society or not. The origin of these archival documents will be the originating organisation or the person. These organisational and personal archives will contain documents based on various kinds of medium. They can be in text, audio, video or other formats, on either analogue or digital medium. These documents are evidence of the functions and activities of an organisation or a person. These organisations and individuals have also generated “தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்”, meaning Tamil Eelam liberation struggle documents. This kind of archival documents are intertwined part of Tamil and Eelam Tamil cultural-historical heritage.

«Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past»

George Orwell3

Social media accounts and websites of many Tamil organisations are shut down, attacked and blocked several times because they talk about, disseminate and transfer this particular part, Tamil Eelam liberation struggle, of Tamil cultural-historical heritage.

Graphic: “Karthigai Poo” (Gloriosa Lily, the national flower of Tamil Eelam). (2013). Published by Tamil Youth Organisation (TYO), Norway.

Tamil organisations might face challenges, questions and opinions from Tamils as well as the International Community regarding Tamil Eelam struggle. They might raise questions to archive justice. They might raise questions to gain clarification and reflection. They might raise questions to create division and conflict among Tamils to create destruction on the political affair and aspiration of Eelam Tamils.

From an archive repository perspective, a nation is strengthened only when it has the means to preserve and access the documents of all aspects and sides of society. It becomes essential for a society to gain insight by examining the past to plan the future. It also becomes fundamental to examine our present to preserve the past.

This series of articles about “Tamil Eelam liberation struggle documents” will look at kinds of documents that could be the Tamil Eelam liberation struggle documents (தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்). Which significance do these documents have? and how are they threatened, destroyed and erased? Who has the responsibility to collect, preserve and give access to the Tamil Eelam liberation struggle documents? Who has the responsibility or authority (copyright) to, for instance, reprint or re-publish certain documents for dissemination or to transfer Tamil cultural-historical heritage in the development of the technology?

How are the Tamil Eelam liberation struggle documents threatened, destroyed and erased?

The Tamil Eelam liberation struggle documents are subject to various threats and destructions. A part of these documents are subject to restrictions by Tamils themselves. Others are subject to restriction by legal barriers. Others are restricted by technological attack and destructions. In such situation, documents of Tamil Eelam struggle are an intertwined part of Tamil cultural-historical heritage.
Restrictions on struggle documents can be categorised as follows:

 • Restricting ourselves from coming forward to preserve our cultural-historical heritage because of legal barriers in one country or other foreign countries.
 • Restriction of documents contrary to or opposing a particular political policy.
 • Restricting the documents created by others in a society that criticise or point out the issues in a particular political policy.
 • Actions taken in the process of a political activity could have later been re-examined by the leadership itself. The re-examination would have been documented and published. Restriction of these documents by those who follow that policy or others outside that policy.
 • Those who have worked under a political policy might have later stated opposing views or alternative views or criticisms. Thereby an organisation might restrict documents about former activists in that particular organisation.
 • Re-publishers or re-users engrave their logo on a document published by another organisation. They either conceal the original logo or label the document with their own logo in addition to the original logo. This scatters and controls the origin, purpose and context of that document.
 • Media, social media accounts and websites being shut down, attacked and blocked.
 • Others

«Nature is my friend. Life is my teacher of philosophy. History is my guide»

Hon. Veluppillai Prabhakaran 4

History will always guide us! But for the history to guide us, it needs to be complete! Thereby, all Tamil organisations are requested to come forward to create a plan to preserve cultural-historical documents in the diaspora and give public access.
Please share with us
your ideas, thoughts and suggestions on how to preserve Tamil documents safely in the diaspora.

To be continued …Endnotes and references

1 «Eelam» is the indigenous name of the whole island, nowadays Sri Lanka (Ilankai).
IBC Tamil TV. (16.06.2020). ஈழம் இலங்கையின் பூர்வீகப் பெயர்?. Retreived from https://fb.watch/1NrGM76p4L/

TamilNet. (2008). Eezham Thamizh and Tamil Eelam: Understanding the terminologies of identity. Retrieved from https://www.tamilnet.com/art.html?catid=99&artid=27012

2 The word «diaspora» comes from the Greek word, «diaspeirein», meaning disperse or scatter. A diaspora is referred to an ethnic people who come from one original country or nation, or whose ancestors came from it. They will have a common native language, art, culture, history, and civilization. But now they will be living in many different parts of the world. Although the global Tamil migration has been going on for thousands of years, the term «Tamil diaspora» formed because of the worldwide migration of Tamils from Eelam (Sri Lanka) caused by the outbreak of armed struggle in the 1980s. However, the term has a wide scope that includes Tamils, who are native to Tamil Nadu (India) and Eelam.
Other examples of diasporas are the Jews diaspora and the African diaspora.
(Oxford dictionaries, Online Etymology Dictionary)

Aadhan Tamil. (16.11.2020). 2000 ஆண்டுகளாக உலகை சுற்றும் தமிழர்கள் | ஒரிசா பாலு, தமிழர் ஆய்வாளர் | தூரப்பார்வை EP11|Aadhan Tamil. Retreived from https://youtu.be/wjcTfNG2JmI

3 «Den som kontrollerer fortiden styrer fremtiden. Den som styrer nåtiden, kontrollerer fortiden.» (Norwegian)
George Orwell. (2017). 1984. Oslo: Gyldendal.
«Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past»
George Orwell. (n.a). 1984: Part 1, Chapter 3. Retrieved from http://george-orwell.org/1984/2.html

4 Peter Schalk undertook an academic work with professor Alvappillai Veluppillai. This is a work of translating the original Tamil publication of «Reflections of Leader» published by the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 1995 and 2005. This work includes the original Tamil text as well as the translations in German, English, Swedish and Sinhala.

Schalk, P. (2007a). talaivarin cintanaikai. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT04.pdf

Schalk, P. (2007b). Tamil Source in English Translation: Reflections of the Leader. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT06.pdf

Schalk, P. (2007c). Uppsala University Publications. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?amp;dswid=contents&pid=diva2%3A173420&dswid=5816

Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.

Updated: 21.11.2020

Tamil organisations: How to preserve documents safely and take good care of in the diaspora?

தமிழ்

All Tamil organisations should come forward to make a plan to preserve their historical documents in the diaspora and make them available to public access. This is the DsporA Tamil Archive´s humble request to all Tamil organisations in this November month of the Great Heroes Day (Maveerer Naal) or the Tamil National Remembrance Day.
Graphic: Baheerathy Kumarendiran. “Maveerer Naal” (The Great Heores Day) (2005).

Tamil organisations need to preserve their historical documents so that generations can be capable to deal with social challenges, questions and issues. They should be preserved in a repository as authentic and reliable documents available to contemporary and future generations in the time they seek. Now everything is scattered all over the Internet. It is challenging to re-find documents. The Internet and social media are not a preservation platform. They are a platform for sharing and dissemination. Documents on the Internet may be unreliable or untruthful. On the other hand, authentic and credible documents are being threatened, destroyed and erased from the Internet.

In this situation, the historical documents are the only fundamental for people to reconcile the past as well as to intellectually preserve their traditional values with historical evidence!

Today the history of the diaspora Tamils is depended on oral tradition. The history of the homeland is intertwined with the history of the diaspora. In such a situation, history can be questioned, distorted, obscured, and destroyed if the history of the diaspora is an oral tradition for many generations. So the oral tradition should be documented as oral history. In addition, historical documents should be collected, preserved and made available for public access. This will enable those who would like to transfer cultural-historical heritage of the Tamil diaspora, as well as the homeland. They will be enabled to do so in written, audio, video or other art forms based on authentic and reliable sources. The sources will also be the basis for researches on Tamil and Tamils. That is how history will continue to live. Guide us and protect our existence.

Based on Mr Veluppillai Prabhakaran´s reflection, «Nature is my friend. Life is my teacher of philosophy. History is my guide» (Schalk, 2007b, p. 258)1, the history will always guide us! But for the history to guide us, it needs to be complete! Thereby, all Tamil organisations are requested to come forward to create a plan to preserve their historical documents in the diaspora and give public access.

Which records can be generated in your organisational activity?

Examples of published documents

 • Information reports/ letters to the public
 • Press release
 • Annual report
 • Annual plan
 • All types of registry form to the public
 • Sample of participation certificate
 • Contest results (i.e. drawing competition winners)
 • Publications

Examples of unpublished documents

 • Administrative documents (i.e. statute, procedures, rules, guidelines)
 • Emails, letters, and other communications sent to the organisation by the public.
 • The organisation´s responses to the general public by email, letters, and other communications.
 • Meeting minutes
 • Monthly report
 • Data collected from registration forms to the public.
 • Contest participents´ details
 • Contributions in a competition (i.e. drawing submissions for a drawing competition)
 • Complaints
 • Reports on handling the complaints
How can organisations implement documentation and archive practices?
 1. Identify records generated in the activities of your organisation that have archival value.
 2. Centralise e-mail and post-reception, as well as social media reception of messages from and to the public.
 3. Create a system for those records into a record-keeping system.
 4. After 5-10 years, preserve those records that are no longer needed for your organization’s administrative needs.
 5. Find out where your historical documents can be safely preserved for 100 years or more.
 6. Give public access to your historical documents.
 7. You can implement «record-keeping and archiving» in your organisation’s statute to keep your organisation’s internal record-keeping and archiving practices continue smoothly in the future, despite administrative changes. Along with that, you can create a guide with a record-keeping and archiving plan, and rules of procedures.
How can archive collectors improve their collection activity?
 • Create a plan to preserve your documents from natural disasters, man-made disasters, technological disasters, and other disasters.
 • Purpose of documentation is public use. So, documents need to be read and understood despite technological development.
 • Create a plan for digital migration for converting documents from one media platform to another to adopt technological development. (i.e. digitalise VHS videotape).
 • Preserving the original analogue material after digitalising a document.
 • Develop a plan to preserve digital documents as authentic documents that are not subject to manipulation.
 • Purpose of documentation is public use. Give public access to your documents.

More:
How can you help to create a historical and cultural heritage?
Tamil Eelam Liberation Struggle Documents: Part 1


Share with us your ideas, thoughts and suggestions on how to preserve Tamil documents safely in the diaspora.


Endnote and references

1 Peter Schalk undertook an academic work with Professor Alvappillai Veluppillai. This is a work of translating the original Tamil publication of «Reflections of Leader» published by the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 1995 and 2005. This work includes the original Tamil text as well as the translations in German, English, Swedish and Sinhala.

Schalk, P. (2007a). talaivarin cintanaikai Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT04.pdf

Schalk, P. (2007b). Tamil Source in English Translation: Reflections of the Leader. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT06.pdf

Schalk, P. (2007c). Uppsala University Publications. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?amp;dswid=contents&pid=diva2%3A173420&dswid=5816Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.

Updated: 16.11.2020

தமிழ் அமைப்புகள்: எவ்வாறு புலத்தில் ஆவணங்களை பாதுகாப்பாகப் பேணிப் பாதுகாக்கலாம்?

English

தமிழ் சமூகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தமிழ் அமைப்புகளையும் தமது வரலாற்று ஆவணங்களைப் பேணிப் பாதுகாக்கவும், பொது அணுக்கத்திற்கு விடுவதற்குமான திட்டத்தை உருவாக்குமாறும் இந்த மாவீரர் மாதமான நவம்பர் மாதத்தில், DsporA Tamil Archive தாழ்மையுடன் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றது.
வரைகலை: பகீரதி குமரேந்திரன். “மாவீரர் நாள்” (2005).

சமூகத்தில் எழும்பக்கூடிய சவால்கள், கேள்விகள், சிக்கல்களுக்கு சமகால தமிழ் அமைப்புகள் தமது வரலாற்று ஆவணங்களைப் பேணிப் பாதுகாக்க வேண்டும். அவை சமகால மற்றும் எதிர்காலத் தலைமுறையினர் தாம் தேடும் நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய உண்மையான மற்றும் நம்பகத்தன்மையான ஆவணங்களாக ஒரு களஞ்சியத்தில் பேணிப்பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இப்பொழுது அனைத்துப் பதிவுகளும் இணையத்திலேயே சிதறிக் கிடக்கின்றன. பதிவுகளை மீண்டும் கண்டுபிடிக்க கடினமாக உள்ளது. இணையமும் சமூக ஊடகங்களும் பேணிப் பாதுகாப்பு அல்ல. அவை பரவலாக்கம் ஆகும். இணையத்தில் இருக்கும் ஆவணங்கள் உண்மைத்தன்மையற்ற அல்லது நம்பகத்தன்மையற்ற தவல்களாக இருக்கலாம். மறு புறம், இணையத்தில் உள்ள உண்மையான மற்றும் நம்பகத்தன்மையான ஆவணங்கள் பலத்த அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகி அழிக்கப்படும் நிலையும் காணப்படுகின்றது.

இன் நிலையில் மக்கள் தமது சமூகத்தில் உள்ள சரி பிழைகளை சீர்தூக்கிப் பார்ப்பதோடு தமது பாரம்பரிய விழுமியங்களை தர்க்க ரீதியாக வரலாற்று ஆதாரங்களுடன் பாதுகாத்து கடத்தவும் வரலாற்று ஆவணங்களே அடிப்படையாக அமையும்!

இன்று புலம்பெயர் வரலாறு பெரும்பான்மையாக வாய்மொழி பாரம்பரியமாகவே உள்ளது. புலம்பெயர் வரலாற்றில் தாயக வரலாறும் பின்னிப்பிணைந்துள்ளது. புலம்பெயர் வரலாறு வாய்மொழிப் பாரம்பரியமாக இருக்கும் பட்சத்தில் வரலாறு கேள்விக்குள்ளாக்கப்படலாம், திரிவுபடுத்தப்படலாம், மறைக்கப்படலாம், அழிக்கப்படலாம். அதனால் வாய்மொழிப் பாரம்பரியம் வாய்மொழி வரலாறாக பதியப்பட வேண்டும். அதோடு வரலாற்று ஆவண மூலங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு பேணிப்பாதுகாத்து பொது அணுக்கத்திற்கு கிடைக்கப் பெற வேண்டும். இதனூடாக புலம்பெயர் வரலாற்றையும் தாயக வரலாற்றையும் எழுத்து வடிவில், ஒலி, ஒளி மற்றும் ஏனைய கலை வடிவில் கடத்துபவர்கள் உண்மையான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அதனைக் கடத்த உதவும். அவை தமிழ் மற்றும் தமிழர்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளிற்கான அடிப்படை ஆதார மூலங்களாக அமையும். இவ்வாறே வரலாறு தொடர்ந்து வாழும். எம்மை வழிநடத்தும். எமது இருப்பைப் பாதுகாக்கும்.

«இயற்கை எனது நண்பன், வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன்; வரலாறு எனது வழிகாட்டி.» எனும் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களின் சிந்தனைக்கிணங்க (Schalk, 2007a, p. 160)1 வரலாறு எப்போதும் நமக்கு வழிகாட்டும்! ஆனால் அந்த வரலாறு நமக்கு வழிகாட்ட, அது முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும்! அதனால்தான் தமிழ் சமூகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தமிழ் அமைப்புகளையும் தமது வரலாற்று ஆவணங்களைப் பேணிப் பாதுகாக்கவும், பொது அணுக்கத்திற்கு விடுவதற்குமான திட்டத்தை உருவாக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம்.

உங்கள் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளில் உருவாகக்கூடிய பதிவுகள் என்ன?

வெளியிட்ட பதிவுகளின் உதாரணம்

 • மக்களிற்கு அறிவிக்கும் தகவல் அறிக்கைகள்/ கடிதங்கள்
 • ஊடக அறிக்கைகள்
 • ஆண்டு அறிக்கைகள்
 • ஆண்டுத் திட்டங்கள்
 • பொது மக்களிற்கான அனைத்து வகையான விண்ணப்பங்கள்
 • சான்றிதழ்கள்
 • போட்டி முடிவுகள் (உ.ம் ஓவியப்போட்டி வெற்றியாளர்கள்)
 • வெளியீடுகள்

வெளியிடா பதிவுளின் உதாரணம்

 • நிர்வாக ஆவணங்கள் (உ.ம்: யாப்புகள், நடைமுறைகள், விதிகள், வழிகாட்டல்கள்)
 • ஒரு அமைப்பிற்கு பொது நபர் அனுப்பும் மின் அஞ்சல், கடிதங்கள், ஏனைய தொடர்பாடல்கள்.
 • அந்த அமைப்பு பொது நபருக்கு பதிலளிக்கும் மின் அஞ்சல், கடிதங்கள், ஏனைய தொடர்பாடல்கள்.
 • கூட்ட அறிக்கைகள்
 • மாதாந்த அறிக்கை
 • பொது மக்களிற்கான விண்ணப்பப் பதிவுத் தரவுகள்
 • போட்டியில் பங்கு பற்றியோர் விபரம்
 • ஒரு போட்டிக்கான பங்கேற்புகள் (உ.ம்: ஒரு ஓவியப்போட்டிக்காக சேர்ந்த ஓவியங்கள்)
 • முறைப்பாடுகள்
 • முறைப்பாடுகளை கையாண்ட அறிக்கை
எவ்வாறு அமைப்புகள் ஆவணப்படுத்தலை நடைமுறைப் படுத்தலாம்?
 1. உங்கள் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளில் உருவாகும் பதிவுகளில் ஆவணப் பெறுமதி மிக்க பதிவுகளை இனம் காணுதல்.
 2. பொது மக்களிடமிருந்து பெறும் மற்றும் பொது மக்களிற்கு அனுப்பும் மின்னஞ்சல் மற்றும் கடித வரவேற்பு (reception), அத்துடன் சமூக ஊடகங்களில் பெறும் தகவல் வரவேற்புகளை (reception) மையப்படுத்துதல் (centralise).
 3. அந்தப் பதிவுகளை ஒரு பதிவேட்டு முறைமையூடாக சீர்படுத்துதல்.
 4. அந்த பதிவேடுகள் 5-10 ஆண்டுகளிற்குப் பின்னர், உங்கள் அமைப்பின் நிர்வாகத் தேவைக்குத் தேவையற்ற நிலையில் அதனை வரலாற்று ஆவணங்களாகப் பேணிப்பாதுகாத்தல்.
 5. உங்களது வெளியிட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் வெளியிடா ஆவணங்களை வரலாற்று ஆவணங்களாக எங்கு 100 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு அப்பால் பாதுகாப்பாகப் பேணிப்பாதுகாக்கலாம் என்று கண்டறிதல்.
 6. வரலாற்று ஆவணங்களை பொது அணுக்கத்திற்கு விடுதல்.
 7. நிர்வாக மாற்றங்கள் வந்தாலும் எதிர்காலத்தில் உங்கள் அமைப்பின் உள்ளக ஆவணகம் சீராக செயல்பட உங்கள் அமைப்பின் யாப்பில் பதிவேடு மற்றும் ஆவணப்படுத்தலை அமுல்படுத்தலாம். அதனுடன் பதிவேடு மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் திட்டம், நடைமுறை விதிகள் மற்றும் செயல்முறை விதிகள் கொண்ட வழிகாட்டி உருவாக்கலாம்.
எவ்வாறு ஆவணச் சேகரிப்பாளர்கள் ஆவணப்படுத்தலை மேம்படுத்தலாம்?
 • இயற்கை அழிவு, மனிதர்களால் உருவாக்கப்படும் அழிவு, தொழில் நுட்பத்தால் உருவாக்கப்படும் அழிவு, ஏனைய அழிவுகளிலிருந்து உங்கள் ஆவணங்களைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் திட்டத்தை உருவாக்குதல்.
 • ஆவணப்படுத்தலின் நோக்கம் பயன்பாடு. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் ஆவணங்கள் வாசித்துப் புரிந்து கொள்ளக் கூடியவாறு பேணிப் பாதுகாத்தல்.
 • தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்றால் போல எண்ணிம ஆவணங்களை ஊடகத் தளம் மாற்றும் திட்டத்தை உருவாக்குதல். (உ.ம்: VHS ஒளி நாடாவை எண்ணிமமயமாக்குதல்).
 • எண்ணிம ஆவணமாக்கும் போது மூலத்தையும் பேணிப் பாதுகாத்தல்.
 • எண்ணிம ஆவணங்கள் manipulation இற்கு உள்ளாகாத நம்பகத்தன்மையான உண்மையான ஆவணங்களாகப் பேணிப் பாதுகாக்கும் திட்டத்தை உருவாக்குதல்.
 • ஆவணப்படுத்தலின் நோக்கம் பயன்பாடு. பொது அணுக்கத்திற்க்கு ஆவணங்களை விடுதல்.

மேலதிகம்:
ஒரு வரலாற்றுப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தை உருவாக்க நீங்கள் எவ்வாறு உதவ முடியும்?
தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்: பகுதி 1


எவ்வாறு தமிழர் ஆவணங்களை புலத்தில் பாதுகாப்பாகப் பேணிப் பாதுகாக்கலாம் என்ற உங்கள் கருத்துகளை, சிந்தனைகளை, ஆலோசனைகளை எம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

பின்குறிப்பு மற்றும் மேற்கோள்கள்

1 Peter Schalk (பீட்டர் ஷால்க்) பேராசிரியர் ஆல்வாப்பிள்ளை வேலுப்பிள்ளையுடன் இணைந்து தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பால் 1995 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டு வெளியான தலைவரின் சிந்தனைகள் எனும் தமிழ் மொழியில் வெளியான மூலப் பதிப்பை ஆய்வு செய்யும் பணியை மேற்கொண்டார். இப்பணியில் யேர்மன், ஆங்கிலம், ஸ்வீடிஷ் மற்றும் சிங்கள மொழிகளிலான மொழிபெயர்ப்புகளும் உள்ளடங்கும்.

Schalk, P. (2007a). talaivarin cintanaikai. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT04.pdf

Schalk, P. (2007b). Tamil Source in English Translation: Reflections of the Leader. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:173420/FULLTEXT06.pdf

Schalk, P. (2007c). Uppsala University Publications. Retrieved from http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?amp;dswid=contents&pid=diva2%3A173420&dswid=5816உள்ளடக்கங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயன்படுத்தும்போதும் மற்றும் மூலமான DsporA Tamil Archive வை குறிப்பிடும் போதும் இந்த கட்டுரையின் மறு உருவாக்கம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

புதுப்பிக்கப்பட்டது: 21.11.2020

Archival Awareness

This post is based on the original post at facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 05th June 2020.

Tamils in Norway, as well as around other diaspora countries, are taking their own and private initiative to document and preserve their language, culture, history, migration, social structures, their life back home and their life in diaspora.

Their documentation and preservation activities are carried out by private individuals and Tamil organisations in Norway. Those activities are much appreciated and has a huge role in the society for present and future generations.

The purpose of documenting and preserving archival materials is to make them available for public access. When the archival materials are accessible and available for public use, the history will be remembered and will continue to live. Otherwise the documentation will remain unknown and hidden, and lost for ever. The history will then be forgotten.

To prevent this, we have to preserve with public access.
Public access can be given through digital access or physical access.
An example for public access in digital form is Noolaham Foundation.
http://noolahamfoundation.org/web/

Otherwise public access can be secured by preserving our archival materials at Norwegian archival institutions. Sadly, there are no archival materials to tell about Norwegian-Tamil cultural heritage at Norwegian archival institutions.

I observed that Tamils have a variety of questions, doubts regarding how to document or preserve, and giving away their archival materials for long term preservation at archival institutions. Most of the time they are over protected which can lead to hidden and lost history.

Please do not forget that you are keeping a piece of Tamil cultural and historical heritage at your home. Please give public access to that heritage.

Reproduction of this article is allowed when used without any alterations to the contents and the source, DsporA Tamil Archive, is mentioned.