ஆவணக் காப்பு உருவாக்குனர்களுக்கும் ஆவணச் சேகரிப்பாளர்களுக்குமான ஒரு வழிகாட்டி │ A guide for archive creators and archive collectors

உங்கள் காகித / அனலாக் ஆவணக் காப்பை ஒழுங்கு படுத்துங்கள்│Arrange your paper/analogue archive Photo: Twitter Photo: peelarchivesblog.com அனைத்து வகையான ஆவணப் பொருட்களையும் பட்டியலிட இந்த பட்டியல் வார்ப்புருவைப் பயன்படுத்தலாம். அவை எழுத்துரு, ஒலி, ஒளி, புகைப்படம், ஏனைய வடிவில் உள்ள ஆவணப் பொருட்களாக இருக்கலாம். இந்த பட்டியல் காகித/ அனலாக் (analogue) ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அடிப்படை உதவி உபகரணமாக இருக்கும். பட்டியலிடும் பொழுது ஆவண உருவாக்குனர் அல்லது ஆவணச் சேகரிப்பாளர் ஒரு காப்பகப்படுத்தலின் [...]

The evolution of management, leadership culture

Diaspora Tamils Tamils, who are native to Tamil Nadu and Eelam, have been migrating for various purposes for thousands of years. Evidence from the Sangam era shows that sea trade was a major purpose in ancient time. During the colonial period, Tamils ​​migrated for various purposes such as business, employment, education and politics. “The Eelam [...]

நிர்வாகத் தலைமைத்துவப் பண்பாட்டுப் பரிணாமம்

புலம்பெயர் தமிழர் தமிழகத்தையும் ஈழத்தையும் பூர்வீகமாகக் கொண்ட தமிழர்கள் பல ஆயிரம் வருடங்களாக பல்வேறு நோக்குடன் புலம்பெயர்ந்து வந்துள்ளனர். அதில் வணிகம் ஒரு முக்கிய நோக்காக இருந்தது. இதற்கு சான்று சங்ககால வணிகப் போக்குவரத்துகள். காலனித்துவக் காலத்தில் தமிழர்கள் வணிகம், வேலைவாய்ப்பு, கல்வி, அரசியல் என்று பல நோக்கங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்தனர். இதில் «இலங்கையில் உள்ள ஈழத்தமிழர்கள், கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சிறிய அளவிலும், கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாகப் பாரிய அளவிலும், உலகில் பல்வேறு நாடுகளுக்குப் புலம்பெயர்ந்து [...]

Nettmøte om arkiv

தமிழ் Nettmøtet er planlagt til tirsdag den 02.02.2021 (kl.16-17:30) og tirsdag 09.02.2021 (kl. 15-16:30). Dette er en nettmøte om arkiv for frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Velg en dag og registrer deg nedenfor for å motta lenken til å delta i nettmøtet. Dette nettmøtet vil foregå på norsk. Nasjonalbiblioteket (Nasjonalbiblioteket) bidrar med TEAMS teknisk støtte til [...]

இணையவழிச் சந்திப்பு: ஆவணம்

Norsk இணையவழிச் சந்திப்பு செவ்வாய்க்கிழமை 02.02.2021 (16-17:30) மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமை 09.02.2021 (15-16: 30) அன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையவழிச் சந்திப்பு தன்னார்வ அமைப்புகளையும் தனிநபர்களையும் உள்வாங்குகின்றது. இந்த இணையவழிச் சந்திப்பிற்கான இணைப்பைப் பெற ஒரு நாளைத் தெரிவு செய்து கீழ்க் காணும் படிவத்தை நிறப்பிப் பதிவு செய்க. இந்த இணையவழிச் சந்திப்பு நோர்வேயிய மொழியில் நிகழும். இந்த இணையவழிச் சந்திப்பிற்கு நோர்வேயிய தேசிய நூலகம் (Nasjonalbiblioteket) TEAMS தொழில்நுட்ப உதவியை செய்கின்றது. செவ்வாய்க்கிழமை 02.02.2021 (16-17:30) அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை [...]

“Start-up” to create an internal archive

தமிழ் Open invitation https://youtu.be/wErXsSb3PXc Preservation and digitalisation activities of the National Library of Norway This is an open invitation to all Tamil organisations in Norway. DsporA Tamil Archive is in dialogue with the National Library of Norway. Based on our request, they are happy to arrange a tailored guided tour and conversation about private archives. [...]

உள்ளக ஆவணகம் உருவாக்க ஒரு உந்துதல்

English பரவலான அழைப்பு https://youtu.be/wErXsSb3PXc நோர்வேயிய தேசிய நூலகத்தின் பேணிப் பாதுகாப்பு மற்றும் எண்ணிமமயமாக்கல் நடவடிக்கைகள் இது நோர்வேயில் உள்ள அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளுக்குமான ஒரு பரவலான அழைப்பு. DsporA Tamil Archive நோர்வேயிய தேசிய நூலகத்துடன் (the National Library/ Nasjonalbiblioteket) உரையாடலில் உள்ளது. ஒரு வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணத்தையும் (guided tour) தனியார் ஆவணங்களைப் பற்றிய உரையாடலையும் ஏற்பாடு செய்து தருவதற்கான எமது கோரிக்கையின் அடிப்படையில் நோர்வேயிய தேசிய நூலகம் விரும்பம் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால் கோவிட் [...]

வாய்மொழி வரலாறு

English கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியின் தொல்பொருட்கள் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டிலேயே நன்கு வணர்ச்சி அடைந்த தமிழ் வரிவடிவம் மற்றும் நாகரீகத்தின் சான்றுகளை பறைசாற்றுகின்றது. தற்போதைய காலத்தில் எமக்குக் கிடைக்கும் அச்சிலுள்ள தமிழ் இலக்கியங்கள் கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 3 ஆம் நூற்றாண்டு வரை இருந்த மூன்று சங்க காலப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவை என்று கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு மொழியின் வரிவடிவம் மற்றும் எழுதுதல் அமைப்பு (writing system) தாமாகவே பத்திரங்களையும் கோப்புகளையும் (பதிவுகள்) கைப்பற்றி [...]

Oral history

தமிழ் The archaeological artefacts from Keezhadi excavation show evidence of a well-developed Tamil script and civilisation already in 6th century BCE. The existing printed Tamil literature is from the three periods of the Sangam era, which is calculated to be between 3rd century BC to 3rd century AD. It is important to notify that development [...]

The National Library of Norway: Legal Deposit (Pliktavlevering)

The National Library of Norway: Legal Deposit (Pliktavlevering)

தமிழ் Tamil is one of the oldest languages in the world. But there is a poor representation of this ancient language at Norwegian public libraries. National Library of Norway (NB) has the assignment of legal deposit of all Norwegian publications and productions regardless of medium. This institution has the responsibility for preserving all types of [...]